Alleen Euro Norm 6 vrachtwagens krijgen toegang tot milieuzones in 2022

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor 2022. Hierin is onder andere verzocht dat vrachtwagens met de Euro Norm 5 en lager geen toegang meer krijgen tot de milieuzones van steden in Nederland. Deze maatregel zal er voor moeten zorgen dat alle steden uniforme regels gaan hanteren voor vrachtverkeer in milieuzones om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Naast het bekende bord, waarop aangeduid wordt dat het een milieuzone betreft, zullen er onderborden worden gebruikt zoals onderstaand voorbeeld.

Twee soorten milieuzones

Wellicht dat er vanaf het jaar 2022 2 soorten milieuzones aangeduid kunnen worden, de zogeheten Groene zone en de Paarse zone. De Groene zone zal dan alleen toegankelijk zijn voor vrachtwagens met Euro Norm 4 tot 6. De Paarse milieuzone geeft aan dat deze zone alleen toegankelijk is voor vrachtwagens met emissieklasse 6 of Euro Norm 6 en hoger.

Minder vervuiling in de binnensteden

Om de luchtvervuiling tegen te gaan, niet alleen in de Nederlandse steden maar ook in de Europese Unie, vraagt het voorstel om vrachtwagens voorzien van emissieklasse 6 en hoger alleen nog maar toe te laten in een milieuzone. Vrachtwagens en trucks met een Euro Norm van 6 hebben slechts een uitstoot van 0,4 g/kWh stikstofoxide wat maar liefst 5x minder is dan een vrachtwagen met Euro Norm 5! De uitstoot van fijnstof zal zelfs met 50% verminderen!

Hieronder een overzicht van de Euro Norm voor vrachtwagens*.

*Euro Norm wordt ook wel euro emissieklasse of euroklasse genoemd.

Ontheffingen blijven

In het ingediende voorstel van de staatssecretaris blijven de ontheffingen die nu gelden van kracht. Ondernemers met een voertuig zoals vrachtauto’s voor exceptioneel transport, verhuiswagens, en trucks voor de kermis- en/of circus mogen deze milieuzones blijven betreden.

Goedkeuring door Tweede Kamer

Inmiddels ligt het ingediende voorstel, door staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Veel brancheorganisaties, zoals TLN, zijn blij met dit voorstel om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen. Hiermee is er ook een eerste stap gezet naar eenduidige verkeersregels én verkeersborden voor milieuzones in EU-landen.


Informatie aanvragen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.